Variácie – Čaro heligónky 2018

Variácie

 

Variácie –čaro heligónky – tvorivé dielne

Aj aktivity týchto tvorivých dielní smerovali ku ďalšiemu kvalitatívnemu posunú hlavného projektu ,na ktorom už dlhodobo spolupracujú ZOS a OZ Zemplínsky heligónkari a to Zemplínska heligónka a  jej už päť úspešne zrealizovaných ročníkov. V dňoch 16.a.17.novembra 2018 v útulných priestoroch Penziónu ANIMA na Zemplínskej šírave sa 35 účastníkov TD venovalo týmto hlavným témam:

 • Heligónka – jej výroba, rôzne kvality mechaniky a kvality hlasov, ladenia a cenových relácií.
 • Regionálne a individuálne štýly hrania a negatívne vplyvy módnych trendov na udržiavanie tradícií .
 • Vytrvalý individuálny tréning = prechod štýlu hrania a spevu na spev a hranie so srdcom = zaručený úspech.
 • Príprava a nácvik repertoára na vystúpenia .
 • Rozdiel v individuálnom a kolektívnom vystupovaní a náročností vedenia spoločných skúšok – od kvality individuálneho hráča závisí kvalita vystúpenia celej skupiny.
 • Špecifiká zahraničných vystúpení.
 • Propagácia a prezentácia zemplínskeho kroja a tradičnej zemplínskej výšivky a ich zachovanie pre budúce generácie.
 • Organizovanie a propagácia podujatí –hľadanie spolupráce pri organizovaní mikro regionálnych podujatí, ich propagácia s poukázaním aj na využívanie sociálnych sietí.
 • Možností získavania finančnej podpory zo štátneho rozpočtu od inštitúcií na tento účel zriadených .
 • Tvorba ,udržiavanie a spravovanie web stránok .
 • Ochutnávka domácich koláčov, ktoré pre nás pečú naše manželky.

 

Konštruktívne a rozsiahle diskusie k jednotlivým témam, popreplietané s kolektívnym alebo individuálnym hraním a spevom len dotvárali tvorivú a srdečnú atmosféru podujatia, na ktoré si zemplínski heligónkari pozvali priateľov z Vranova nad Topľou a zo Šariša z Drienice.

Prednášajúci : Malcovský Jozef, Oros Michal, Seman Peter, Mgr.Navrátilová Alena, ale aj ostatní účastníci svojimi diskusnými príspevkami, posunuli úroveň a kvalitu TD zasa o niečo vyššie a už pri rozchode domov vyslovili prianie častejších stretnutí na podobných podujatiach.