Heligónka a heligónkari

 

TD Heligónka a heligónkari 8. – 9. 10. 2016.

Tvorivá dielňa Heligónka a heligonkári  je prirodzeným vyústením intenzívnej činnosti  heligonkárov na Zemplíne od roku 2012.  Začala založením klubu zemplínskych heligonkárov, organizovaním nesúťažnej prehliadky Zemplínska heligónka / máme za sebou 3 ročníky/ a smeruje k znovuobnoveniu sólovej hry na heligónke v našom regióne.

Na tvorivej dielni sme sa venovali hlavne týmto témam:

-spracovávanie pôvodného hudobného a slovného materiálu,

– práca s archívnymi materiálmi,

– číselné zápisy piesní a hra podľa zápisu, prezentácia  hry žiakov M.Bobaňa z Terchovej z rôzných

vekových kategórií

– hudobné úpravy, ukážka hry na heligónke v spojení s ľudovou hudbou

– dramaturgická výstavba vystúpenia,

-vedenie skúšok, príprava repertoáru, idividualná príprava hráčov

–  rozprava o heligónke, ladenie heligóniek, drobné opravy a ochrana pred poškodením,

– rôznorodosť štýlov hrania podľa regiónov – zemplínski štýl, terchovský, podpoliansky, trenčiansky,  bavorský, nepriaznivé vplyvy na regionálne štýly v spojitostí s udržiavaním tradícií,

– propagácia prostredníctvom moderných sociálnych sietí , webové stránky,

-začiatky hry a najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť,

-diskusie k jednotlivým témam,

– samostatný program v Domove seniorov na Hollého ul. v Michalovciach v rámci Mesiaca úcty k starším

 25 účastníkov TD

Lektori: Miloš Bobáň

Michal Klima

Ing. Marián Baran

Mgr. Ing. Dušan Skonc

 

Najcennejším výstupom tvorivej dielne bola vzájomná výmena skúseností.