Tvorivé dielne

 

 

Projekty vznikajú z iniciatívy Mgr. Aleny Navrátilovej – vedúcej oddelenia ZUČ na ZOS v Michalovciach a v spolupráci s OZ Zemplínski heligónkari,  s cieľom usmernenia a  zvýšenia kvality všetkých aktivít  komunity zemplínskych heligónkárov, ale hlavne projektu Zemplínska heligónka. ZOS a OZ každoročne píše množstvo žiadostí a projektov, ale nie každému sa  ujde aj finančná podpora. Pre Zemplínskich heligónkarov sme  získali podporu v r. 2016, kedy sme v spolupráci so ZOS zorganizovali prvé TD  pod názvom: Heligónka a heligónkari.  Po veľmi dobrých skúsenostiach a ohlasoch sa ukázala veľká opodstatnenosť takého projektu. V r. 2018 sme získali ďalšiu podporu a tak sa nám podarilo zorganizovať aj druhý ročník  TD  pod názvom Variácie – Čaro heligónky –a to na Zemplínskej šírave v penzióne ANIMA v dňoch 16.a 17. novembra. S pozvanými hosťami z Vranova n./T. a z Drienice nás bolo vyše tridsať , a veru že sa diskutovalo , hralo a spievalo do skorých ranných hodín.

Pôvodný zámer, takéto semináre organizovať ako súčasť Zemplínskej heligónky, nevyšiel pre sporadické úspechy so schvaľovaním našich žiadostí o finančnú podporu . Čo raz väčší záujem o Zemplínsku heligónku aj hostí zo vzdialenejších regiónov Slovenska a aj zo zahraničia nás núti znova uvažovať o predĺžení pobytu našich hostí s dvoma prenocovaniami ,čím sa vytvorí dostatočný časový priestor na vzájomnú výmenu skúseností, nadväzovanie nových priateľských vzťahov . Tento časový priestor chceme do budúcnosti využiť aj na odborný seminár ku heligónkarskej problematike s pozvaním fundovaných odborníkov.