Vianočné koledy

Vianočné koledy = najmilšie , najkrajšie, najpravdivejšie, najľúbeznejšie, najradostnejšie, najúprimnejšie , najveselšie a najvzácnejšie piesne ,aké ľudstvo kresťanského sveta kedy spievalo, spieva a ešte dlho, dlho bude spievať, lebo sú hlboko zakorenené v našich srdciach.

A asi aj z týchto dôvodov aj búrlivo rozrastajúca sa skupina Zemplínskych heligónkarov  začala spontánne s ich nácvikom, respektíve spomínaním na detstvo. Pre väčšinu heligónkarov to boli prvé piesne, s ktorými  ako deti chodili verejne vystupovať – koledovať po dedinách počas vianočných sviatkov a preto stačilo pospomínať, každý na tie svoje. A až tu sme zistili, že sme sa zišli partia zo všetkých kresťanských cirkvi : rímo – katolíci, gréko – katolíci, evanjelici, reformovaní, pravoslávni, jehovisti a ateisti. Samozrejme niektorým ateistom kostoly nevoňali, preto prestali chodiť na nácviky. Ale ostatní heligónkari ,v spolupráci so ZOS a už v nových priestoroch Domu matice slovenskej v Michalovciach, za krátku dobu po troch – štyroch skúškach pripravili pásmo kolied, s ktorým sme počas vianočných sviatkov uskutočnili osem koncertov a to v Bracovciach v evanjelickom kostole, Humennom v pravoslávnom chráme, Michalovciach u sestier saleziánok, Nacinnej Vsi v KD, Sečovciach v gréckokatolíckom chráme, v Zemplínskej Širokej – KD, v Trebišove v evanjelickom kostole a v Michalovciach v rímskokatolíckom kostole na Kostolnom námestí. Ani sme netušili, aký to vyvolá  rozruch a záujem o naše vystúpenia aj nasledujúce leto.

Prvé pásmo kolied a vinšov zo Zemplína pre nás s láskou a ochotou pripravil náš heligónkar Mgr. Štefan Jusko – gréckokatolícky kňaz zo Zemplínskej Širokej. Nezaháľal ani  Mgr. Ing. Dušan Skonc – čerstvo ordinovaný pravoslávny kňaz slúžiaci v Humennom, a tak vzniklo spoločné nádherné ekumenické vianočné duchovné pásmo kolied a vinšov, s ktorým sme mali desiatky vystúpení. Prvé úspechy nás tešili, ale aj zaväzovali a povzbudzovali k ďalším aktivitám a tak vznikla myšlienka zorganizovať prvý koncert vďaky pre našich podporovateľov, sponzorov, rodinných príslušníkov a priaznivcov za ich vytrvalú a citeľnú podporu.  Dali sme mu  názov „Vianoce s heligónkou“ a  uskutočnil  sa v galérií ZOS 13.12.2015 ,viac menej pre rodinných príslušníkov. Plná galéria hostí a ich mohutný potlesk nás rýchlo presvedčili, že nabudúce to musí byť vo väčšej sále.