Loading...

Občianske združenie

Občianske združenie Zemplínski heligonkári vzniklo 21. 5. 2013 ako logický dôsledok činnosti a napĺňania cieľov, ktoré si 12 zakladajúci členovia OZ stanovili. Zachovávať a propagovať tradíciu hry na heligónke a organizovať folklórne podujatia, či festivaly s tematickým zameraním na interpretáciu zemplínskej ľudovej piesne so sprievodom heligónky. V priebehu dvoch rokov vzrástol počet členov na 18 a v súčasnosti OZ združuje 28 členov. Časom sa z priestorových dôvodov nácviky presunuli do Domu Matice slovenskej na Masarykovej ulici, kde sa stretávajú s podporou a ústretovosťou dodnes.

 

Výbor OZ :

Pavol Hájnik
Mgr. Alena Navrátilová
Ing. Ján Romaník
Michal Oros
Marián Bálint